Ar-Ge

Dünyadaki tüm teknolojik gelişimlere bağlı olarak yenilikçi bir yaklaşımla Ar-Ge süreçleri yürütülmekte ve çalışmalar her zaman "Müşteri İçin Teknoloji" hassasiyeti ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

Ar-Ge bölümünün temel işlevleri aşağıdaki gibi listelenebilir;

 • Pazar araştırma verilerine ve müşteri gereksinimlerine bağlı olarak yeni ürünler geliştirmek ve iyileştirmek,
 • Yeni ürünlerin ilk örneklerini oluşturarak faydalı model ve patentler geliştirilmek,
 • Müşterilerle her zaman yakın temas halinde olarak, güncel ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ürünlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek,
 • Ürün yelpazemizdeki tüm yapılar için hammadde reçete formülasyonlarını oluşturmak ve geliştirmek,
 • Üretim hatlarındaki verimliliği artırmak için çalışmalar yürütmek,
 • Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde üniversiteler, araştırma merkezleri, TÜBİTAK ile yakın ilişkiler kurmak ve ortak projeler yürütmek,
 • Başta Avrupa olmak üzere uluslararası projelere katılarak ileri araştırma projelerinin gerçekleştirilmesi ve Ar-Ge ekibinin teknik yetkinliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak,
 • Yeni teknik bilgilerin değerlendirilmesi ve incelenmesiyle uzun vadeli teknolojik yol haritasının tanımlanarak tüm fikirleri ürün ve hizmetlere dönüştürmek,
 • Sektördeki tüm gelişmeleri takip ederek en yeni eğilimleri, hammadde ve teknolojileri mevcut üretim sistemlerimize dahil etmek,
 • Her türlü paketlenecek malzeme türüne (gıda, gıda dışı ve hijyenik ürünler) özgü film yapılarını önermek, geliştirilmek ve ambalaj tasarımı için bilimsel yaklaşımlar kullanarak formülasyonlar hazırlamaktır.

Ayrıca Ar-Ge bölümü çalışmaları, yüksek donanıma ve cihazlara sahip bilimsel laboratuvarımız ile desteklenmektedir. Ar-Ge bölümü bünyesindeki bu laboratuvar toplam 180 m2 kapalı alana sahip olup, iyi laboratuvar uygulamaları (GLP) kuralları esas alınarak tasarlanmıştır. İleri ve yüksek teknolojik cihazlarla donatılmış laboratuvarımızda polimerler, plastikler ve özellikle esnek filmler, bariyer filmler ve hijyenik ürünler ile ilgili birçok mekanik, fiziksel ve kimyasal testler uluslararası standartlar ve test metodları kullanarak başarıyla yapılmaktadır.

 

Ar-Ge bölümü laboratuvarımızda bulunan bazı önemli test ve analiz cihazlarımız şunlardır:

 • Filmlerin bütün mekanik mukavemet ve optik testleri
 • Filmlerin kimyasal analiz testleri (gaz kromatografisi)
 • Filmlerin yapısal testleri (DSC, FTIR, mikroskop)
 • Filmlerin oksijen ve nem gibi bariyer geçirgenlik testleri
 • Filmlerin migrasyon analizi
 • Müşteri tarafından uygulanan ısıl işlem testlerinin laboratuvar simülâsyonu